Wat zijn celzouten?

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Maar worden volgens homeopatische regel vervaardigd. Het zijn verwreven mineralen (1/6, 1/12) die niet gepotentieerd (geschud) zijn. Het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam.

Dr. Heinrich Schüssler de grondlegger van de celzouttherapie was een homeopatisch arts die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Hij ging er van uit dat ziekte ontstaat als er een onjuiste verdeling is van de mineralen in het lichaam door een verstoring van de mineralenhuishouding van de cellen. En hij ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. De eerste 12 minerale Schüssler celzouten, zijn de celzouten waar Schüssler destijds mee gewerkt heeft. Ondertussen zijn hier nog eens 15 aanvullende celzouten aan deze reeks toegevoegd.

De therapie met celzouten is bekend onder de naam Schüssler celzoutentherapie maar ook onder de namen mineraalzoutentherapie of  therapie met biochemische middelen. De therapie is er op gericht om de mineralen in het lichaam juist te verdelen door toediening van bepaalde mineralen. Of anders gezegd, de tekorten aan te vullen. Schussler celzouten zijn bij correct gebruik volkomen ongevaarlijk en vrij van bijwerkingen.

Een tekort aan mineraalzouten buiten de cel, die meestal ontstaat door een ongezonde manier van leven, kan niet door Schüssler-celzouten aangevuld worden. In plaats hiervan moet men zijn/haar levenswijze aanpassen. Voeding, rust en een evenwichtige levensinstelling zijn belangrijke aandachtspunten.

De therapie is eenvoudig toe te passen voor in principe alle gezondheidsstoornissen en alle - vooral acute - aandoeningen. Door snel en gericht toedienen van de celzouten kan vaak voorkomen worden dat de ziekte chronisch wordt. Maar ook chronische aandoeningen zijn te behandelen met de celzouten, dit vraagt wel een intensieve bekendheid met deze therapiemethode. Bij acute aandoeningen treedt het effect meestal binnen enkele uren of dagen in. Bij chronische aandoeningen kan de behandeling weken of maanden duren al naargelang de stoornis en de tijd dat de stoornis al aanwezig is in het lichaam. Gun daarom uw lichaam de tijd voor een genezingsproces.

Dit wil overigens niet zeggen dat ze altijd de medische diagnose door een arts en de daaruit resulterende behandeling zullen kunnen vervangen.

Als u ziek wordt en niet weet wat er mis is, ga dan naar de huisarts! Dat geldt ook als in een acute situatie de symptomen niet binnen enkele uren minder worden.

Met de biosensor meet ik uit welke celzouten u tekort heeft.