Wat is Reconnection?

The Reconnection wordt ook wel de Persoonlijke Reconnection genoemd.

  • Het verbindt je opnieuw met de lijnen van hemel en aarde.
  • Betekent een sprong in je evolutie.
  • Brengt je versneld op je levenspad.

Wat gebeurt er?

De persoonlijke Reconnectie is erop gericht de diepe verbinding met het universum blijvend te herstellen, je als mens weer te verbinden met het grotere geheel.

Oorspronkelijk waren de meridianen van ons lichaam, ook wel acupunctuurlijnen genoemd, verbonden met het netwerk van lijnen wat onze planeet omringt. Via deze netwerklijnen waren we verbonden met het hele universum en vond er op alle niveaus uitwisseling plaats van communicatie, energie, licht en informatie. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van dit grote netwerk.

The Reconnection herstelt die verbinding. De meridianen in je lichaam worden opnieuw aangesloten op de leylijnen van de aarde en een raster van energielijnen in het universum.

Tijdens een Persoonlijke Reconnectie worden de lijnen verbonden met onszelf, elkaar, de aarde en het universum. Nieuwe axiatonale lijnen en circa 120 punten worden geactiveerd waardoor het DNA wordt gevoed en het mogelijk is om de frequenties van licht, energie en informatie te gebruiken voor herstel en genezing op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel niveau.

Een Persoonlijke Reconnectie werkt levenslang door op alle niveaus. Het is een bewuste keuze die je maar eens in je leven maakt.

Een persoonlijke Reconnectie heeft niets te maken met een inwijding of ritueel. Het is een eenmalige behandeling die weer voor altijd uitwisseling mogelijk maakt van communicatie, energie, licht en informatie op alle niveaus. Een blijvende verbinding waar je zelf niets voor hoeft te doen.

Het effect van de Persoonlijke Reconnectie is vaak: een gevoel van diepe verbondenheid, het thuiskomen, een versneld ontwikkelingsproces en het vinden van de levensbestemming, betere gezondheid en spontane genezingen op allerlei gebied.

The Reconnection brengt ook de stemmetjes tot zwijgen die je zo in de weg kunnen zitten (ik ben het niet waard, ik kan het niet, ik weet het niet, ik heb er geen tijd voor, ik ben er te lui voor, of wat ze ook maar zeggen). In plaats daarvan ervaar je grote kracht, helderheid en verbinding, waardoor je moeiteloos en met focus en intentie je levenspad volgt. In de praktijk brengt het iedereen iets anders, omdat het ieders persoonlijke ontwikkeling versnelt.

Het heeft dr. Eric Pearl o.a. datgene gebracht waar hij nu mee bezig is: het ontdekken van deze energie, het onderzoeken ervan, het overbrengen van de energie naar anderen en licht en informatie uitdragen naar de wereld.

The Reconnection in de praktijk

The Reconnection bestaat uit twee sessies van elk een uur, inclusief nabespreking. Tussen de twee sessies zit minimaal één dag en maximaal twee dagen. Tijdens de sessies lig je op je rug, met de kleren aan, schoenen uit op de massagetafel. Om goed te ontspannen is het prettig om je ogen te sluiten. Na afloop is er tijd om te vertellen wat je ervaren hebt.

Let op!

Reconnective Healing practitioners zijn opgeleid en gecertificeerd door Eric Pearl en zijn opleidingsteam. Via de site of www.thereconnection.nl kun je de namen van gecertificeerde Reconnective Healing practitioners opvragen.

Mensen die verbonden zijn met dit werk kunnen net als artsen en andere deskundigen geen beloftes doen of garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Ook kunnen geen diagnoses worden gesteld en er worden geen specifieke problemen als zodanig behandeld. Reconnective Healing beoefenaars nemen nooit de plaats in van doktoren en/of specialisten en zijn ook geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Het is zeker een waardevolle aanvulling. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de zorg en voortzetting van jouw medische behandeling.

Vooraf

Het is aan te bevelen - niet verplicht -  om voorafgaand aan The Reconnection een sessie Reconnective Healing ter ondergaan. Zo kun je alvast wennen aan de energie. Zie hiervoor de informatie bij Reconnective Healing

Lees meer over de Reconnection op :

www.thereconnection.com of

www.thereconnection.nl of

in het boek van Eric Pearl: